Schröpfbehandeling
 

schropf

Het schröpfen is vrijwel de oudste methode van genezing.
Het oudste document  omtrent schröpfen is gedateerd rond

3300 v.CH. en komt uit Mesopotamië . Het was geschreven door een arts genaamd Urlagaledinu.
Rond 2200 v.CH.  kwamen nieuwe documenten uit Egypte,
In de Griekse cultuur werd uitdrukking  gegeven aan belangrijkheid van deze therapie door het geven van een beschermgod  schröpfgod Telesphorus.

Hippokrates 460-359 v.CH geeft vele aanwijzingen omtrent het gebruik van de schröfpkop.
Celcus 30 v.CH. – 38 na  CH. heeft een 8delig werk uitgegeven dat heette “De Medicina”en waarin ook hij het schröpfen beschrijft.

Hij werkte hoofdzakelijk lokaal en volgens de latere Headdsche zones
.Volgens hem is het schröpfen totaal onschadelijk,zelfs al zou het te vaak worden toegepast.

Ook de Arabische geneeskunde 980 – 1037 en later 1126 -1198
1575 verscheen er een  tabellarisch werk van een Italiaanse arts.

1660-1742 Friedrich Hoffmann leerde, dat de leverfuncties vanuit de hersenen door een zenuwstroom ( fluidum) wordt geregeld en tonus geeft aan de organen. Door verstoring hierin kan een ziek orgaan een te veel of te weinig aan tonus hebben. Volgens hem werkt het schröpfen:  detoniserend, antispasmodisch, sedatief en analgetisch.
Verdere geleerden uit die tijd zijn: Boerhaave, Sydenham, Cullen,Paracelsus, van Swieten, Baglivi e.v.a. 

Volgens de grote arts Wilhelm Hufeland  1660-1742 was het ontnemen van bloed door aderlating of schröpfen een van de belangrijkste middelen om ontstekingen te remmen. 
In de 19e en 20e eeuw wordt er weinig meer van gehoord, tot dat
Dr. Berhard Ascher in 1928 zijn boek uitbracht “ het kind met het badwater weggooien “.

Zij allen waren er van overtuigd dat doormiddel van een schröpfbehandeling pijn kan worden bestreden,
de doorbloeding kan bevorderen,  reinigend kan werken, de stofwisseling kan verbeteren en zo het lichaam weer in balans kan brengen. 
Het is een massagetechniek waar men gebruik maakt van Schröpfkoppen dit zijn glazen bolvormige koppen met wel of niet een rubberen bal erop, met deze koppen kan de betreffende plek vacuüm gezogen worden en zo een extra stimulans te weeg brengen.