Kinesiologie / Touch-For-Health         

 Dit zijn methodes om te diagnosticeren en genezen d.m.v. spiertesten

De spiertest zelf houdt in: wie getest wordt strekt bijvoorbeeld een arm naar voren, de tester zegt dan “hou tegen of hou vast” en duwt vervolgens heel zachtjes op de arm. Er zijn nu 3 mogelijkheden, er is geen stress: wie getest wordt, kan de duwkracht van de test makkelijk houden. 2 er is stress, de arm houdt niet en gaat naar beneden. Derde mogelijkheid, er is zoveel stress, dat het lichaam dit niet wil tonen, de spier bevriest als het ware .

Een goede kinesioloog is in staat om de drie verschillende mogelijkheden uit elkaar te houden. Via de spiertest is het mogelijk, om de spier te gebruiken als een biofeedback systeem: het lichaam van degene die getest wordt, kan dan rechtstreeks informatie geven.

Blokkades en onbalans in de fysieke, emotionele en energetische lichamen kunnen via spiertesten worden opgespoord; via het zelfde systeem kan er opgevraagd worden, of er een behandeling plaats mag vinden en zo ja, welke dat het beste kunnen zijn.  Een dysfunctie van bijvoorbeeld het meridiaansysteem kan op vele manieren worden gecorrigeerd worden, zo blijkt uit de praktijk. Kinesiologie gaat uit van een verlaagde spiertonus, veroorzaakt door een stof die, 
 zich ten  opzichte van de patiënt als antigeen gedraagt

In de oudste cursus, Touch – For - Health, worden behandelingen aangeboden uit accupunctuur, massagepunten, en punten van Beardal  punten die emotioneel verlichting geven als ze heel zachtjes worden vastgehouden.

Het woord komt uit het Oudgrieks met een woordstam - bewegen

In ons taalgebruik dus bewegingsleer

Het werd al vroeg in de 20e eeuw ontdekt. 

Dr. G. Goodheart chiropracticus uit Detroit gebruikte deze spiertesten in zijn praktijk.

goodheart