Welke Mogelijkheden biedt de E.A.P. volgen Voll?

plaatje

Elektro acupunctuur wordt gebruikt voor diagnose, maar ook voor het uittesten van diverse medicijnen, natuurlijk of regulier. 

Dat gebeurd via de handen en de voeten waar meridianen langs lopen  die met bepaalde organen corresponderen.

Bij deze techniek kunt U Uw kleding aanhouden

In de klassieke acupunctuur was het van oudsher een bekend gegeven dat er tussen lichaamsdelen en organen enerzijds en acupunctuurpunten anderzijds een verband bestond.

Dr. Voll vond dat door metingen te verrichten aan acupunctuurpunten een functiediagnose van het corresponderende orgaan of lichaamsdeel mogelijk was.

Daarbij bleek dat ziekte een storing was in de energetische status van organen en weefselsystemen, hetgeen uit de klassieke acupunctuur al eeuwen bekend was. Daardoor bleek het mogelijk dat preklinische fasen in de pathologie konden worden ontdekt voordat door klinisch chemisch onderzoek afwijkingen waren vast te stellen. De acupunctuurtherapie werkt via het regulatievermogen van het lichaam.

De diagnostiek van fokale storingen speelt een in de E.A.P. dan ook een belangrijke rol.

Voor de metingen is een speciaal apparaat nodig,dat acupunctuurpunten kan op- en afladen,